LEKHACCHI

lekhacchi


lekhac

Trang blog lekhacchi.com nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực chiến trong quản trị kinh doanh, quản trị digital marketing, quản trị nhân sự. Dưới góc nhìn của người va vấp nhiều, cả thành công và thất bại. Tôi mong muốn một phần nào mang đến những thông tin có thể hữu ích với bạn. website https://lekhacchi.com/ Email: Chilekhac@gmail.com  Đ/c N01C Goldenland, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Hotline 0772333446 XEM THÊM https://lekhacchi.com/quan-tri-kinh-doanh/  https://lekhacchi.com/quan-tri-digital-marketing/  https://lekhacchi.com/quan-tri-nhan-su/  https://lekhacchi.com/tai-chinh-doanh-nghiep/  https://www.facebook.com/lkc1981/ 

0 follower  |   Following 0Back to Top

Awards & Accolades for MyTechLogy
Winner of
REDHERRING
Top 100 Asia
Finalist at SiTF Awards 2014 under the category Best Social & Community Product
Finalist at HR Vendor of the Year 2015 Awards under the category Best Learning Management System
Finalist at HR Vendor of the Year 2015 Awards under the category Best Talent Management Software
Hidden Image Url